PAUW Login

Gebruikersnaam
Wachtwoord

 
LIAS PAUW heeft als ambitie jouw kennispartner te zijn op het gebied van financiƫle verhouding tussen overheden
 

Peiling

De septembercirculaire 2023 is op 19 september 2023 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gepubliceerd en op 21 september 2023 in PAUW verwerkt. Vervolgens heeft BZK op 22 september 2023 nieuwe bestanden gepubliceerd voor de IU Beschermd Wonen, de taakmutatie 2025 voor bijzondere bijstand en vroegsignalering en de beide rekenmodellen (lopende en constante prijzen).

Naar aanleiding van de publicatie hebben we de aanpassing van de taakmutatie 2025 voor bijzondere bijstand en vroegsignalering op 23 september 2023 in PAUW verwerkt. Tegelijkertijd hebben we geconstateerd dat de nieuwe bestanden voor Beschermd Wonen en de rekenmodellen op 21 september 2023 correct zijn verwerkt in PAUW. Hiervoor was geen aanpassing nodig.


De benchmarkmodule in PAUW is opgenomen in de benchmarkgids van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten van de VNG.

Wil je een proefabonnement? Dat kun je eenvoudig aanvragen door een email te sturen naar info-liaspauw@inergy.nl


PAUW wordt technisch ondersteund door Delta-N