PAUW Login

Gebruikersnaam
Wachtwoord

 
LIAS PAUW heeft als ambitie jouw kennispartner te zijn op het gebied van financiƫle verhouding tussen overheden
 

Peiling

De decembercirculaire 2023 is 6 december 2023 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gepubliceerd en op 7 december 2023 in PAUW verwerkt. 

De presentatie van de klantendag van 5 maart jl. is beschikbaar in LIAS PAUW. Hierin geven we een toelichting op het Centraal Economisch Plan (CEP) 2024 en de maatstaf huishoudens laag inkomen met drempel.

Een proefabonnement kun je eenvoudig aanvragen door een mail te sturen naar info-liaspauw@inergy.nl

PAUW wordt technisch ondersteund door Delta-N.