PAUW Login

Gebruikersnaam
Wachtwoord

 
LIAS PAUW heeft als ambitie jouw kennispartner te zijn op het gebied van financiële verhouding tussen overheden
 

Peiling

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 8 juni 2023 een actualisatie gepubliceerd voor de meicirculaire 2023.

Op dit moment bepalen we de impact van deze actualisatie en de eventuele vervolgstappen voor verwerking in PAUW. Zodra we dit afgerond hebben, zullen we jou een bericht sturen, zodat je kunt bepalen wat het financiële effect is van de actualisatie voor jouw gemeente. 

De meicirculaire 2023 d.d. 31 mei 2023 is op vrijdag 2 juni 2023 verwerkt in PAUW. 

De benchmarkmodule in PAUW is opgenomen in de benchmarkgids van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten van de VNG.

De versie 5.11 is op 21 september 2021 geïnstalleerd. De wijzigingen vind je terug in de release informatie.

Wil je een proefabonnement? Dat kun je eenvoudig aanvragen door een email te sturen naar info-lias@inergy.nl

PAUW wordt technisch ondersteund door Delta-N